0252-624004

WeedPLUS Het beste alternatief

WeedPLUS®... Het beste alternatief
Onkruid bestrijden met WeedPLUS® is overal mogelijk. Met de diverse sproeiers is het mogelijk om uiterst selectief te werken zonder nevenschade. Omdat de werksnelheid tot 25% hoger ligt dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en omdat tot 60% minder behandelingen nodig zijn (zie onderzoek universiteit van Kopenhagen) is WeedPLUS® ook economisch gezien het beste alternatief.