0252-624004

Energie investering aftrek EIA voor SteamPLUS

Energie investering aftrek EIA voor SteamPLUS

Bij aanschaf van een hogedruktrailer uitgerust met SteamPLUS techniek is het mogelijk om Energie Investerings Aftrek (EIA) aan te vragen  via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wat is EIA?
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Bovenop de gewone afschrijving is 41,5% van de kosten van SteamPLUS aftrekbaar van de fiscale winst van de onderneming.  
Wat levert het op ?
Bij toekenning van de EIA kan de besparing bij aanschaf van een hogedruktrailer met SteamPLUS techniek oplopen tot meer dan € 1000,- (afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf)  

Welke voorwaarden zijn er?

De aftrek is 45% als u in 2019 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel.  Het totale maximuminvesteringsbedrag is € 122.000.000.

Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk. U moet uw investering vooraf melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

Download de energielijst van de internetsite van RVO.nl.

 

Wanneer en hoe is EIA aan te vragen ?
De codes voor het aanvragen van EIA en een uitgebreide handleiding/ leidraad hoe EIA aan te vragen worden verstrekt bij aflevering van de Hogedruktrailer, Trailerpack of Trailerjet met SteamPLUS.
    

LET OP ! U dient de aanvraag binnen 3 maanden na aanschafdatum in te dienen bij AgentschapNL    
Disclaimer  : De aanvrager blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gehele aanvraag procedure ook voor het op tijd aanleveren van de juiste gegevens. Gromax kan geen invloed uitoefenen op de beslissing wel of geen subsidie toe te kennen en is niet aansprakelijk in het geval subsidie niet wordt toegekend. De door Gromax verstrekte gegevens zijn indicatief en kunnen per machine verschillen. Aan de (deze) documentatie of aan door Gromax verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.